Metla Hanke 3316

Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2006   Asiasanat: Metsänomistus, metsäteollisuus, puunhankinta
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on laatia skenaarioita puunhankinnan toimintaympäristön rakenteen muutoksista ja niiden vaikutuksesta puunhankinnan järjestämisen tärkeimpiin kysymyksiin. Skenaariot viedään myös operatiiviselle tasolle, jotta keskeisimmät avoimet kysymykset tulevat tarkasteluun mukaan.


Tulokset

Puunhankinnassa tapahtui vuoden 2005 aikana monia kehityskulkuja, jotka korostavat alan kehitystarpeita. Paperiliiton lakko aiheutti korjuu- ja kuljetusyrityksille taloudellisia menetyksiä aina konkursseihin asti. Polttoaineen hinnat nousivat voimakkaasti. Työtä mentiin tekemään Ruotsin myrskytuhoalueille. Suuret puunhankkijat ovat supistaneet hankintaorganisaatioitaan ja ostavat entistä enemmän palveluita hankintayrityksiltä. Ilmaston lämpenemisestä on saatu näyttöjä lähinnä poikkeavien sääolojen äärevöitymisenä ja lisääntymisenä, suomeksi sanottuna myrskyjen lisääntymisenä ja voimistumisena. Organisaatioiden kehittämisessä painopiste on korjuun ja kuljetuksen yritysten kasvattaminen ja liiketoiminnan tuloksellisuuden tehostaminen. Puukaupassa on kehitettävä uusia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen ja kaupankäyntiin, mittaukseen ja puutavaran hinnoitteluun. Koneiden kehittämistarpeita ovat heikosti kantavalla maalla kulkemisen parantaminen ja informaation lisääminen koneen kuljettajalle tavoitteena monien tehtävien automatisointi. Kulkemisen vaurioita tulee myös pyrkiä vähentämään. Kansainvälistymistä on lisättävä niin tutkimuksen kuin alan toimijoidenkin keskuudessa. Tähän astisia tuloksia on esitelty kotimaisilla esitelmillä, lehtikirjoituksissa sekä ulkomaisille vieraille järjestetyillä esittelyillä ja retkeilyillä

Hankkeen vetäjä: Rummukainen, Arto
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2369
Sähköpostiosoite: arto.rummukainen@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2000-05), Heikkilä, Jani, PA (2003), Kanninen, Kaija, VA (1998-2006), Kärhä, Kalle (2000-01), Mäenpää, Pauli-Pekka (2005-06), Mäkinen, Pekka, VA (1998-2004), Männistö, Katja (1999-2000), Mäntynen, Erno (2000-01), Penttinen, Markku, VA (2006), Sikanen, Lauri, JO (2002-04), Ylimartimo, Mikko (2001-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute