Metla Hanke 3308

Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001   Asiasanat: informaatioteknologia, metsäsektori

Tavoitteet

Tässä vaiheessa ei vielä pystytä määrittelemään sitä, missä laajuudessa ja kuinka suurin resurssein hanketta tullaan toteuttamaan. Tutkimusaiheeseen on ollut kiinnostusta Metlan ulkopuolella ja selvityksen alla on mm. se, missä laajuudessa yhteistyötä on tarkoituksenmukaista harjoittaa, miten se koordinoidaan sekä missä määrin ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Toisaalta on vielä epäselvää missä laajuudessa Metlan omat tutkijat osallistuvat hankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteena onkin ensin tehdä esitutkimus, joka rajaa tutkimusaiheen ja määrittelee tutkimusmetodit. Kiinnostuksen kohteena tulee olemaan erityisesti ITn vaikutukset EU:n ja Suomen metsäsektoreille. Esitutkimuksen lopputuloksena on raportti, jossa esitetään tutkimusaiheen vallitseva tilanne (lähinnä aihepiirin kirjallisuuskatsaus), rajataan tutkimushanke ja suunniteltujen tutkimusprojektien tavoitteet, menetelmät sekä tarvittavat resurssit. Lisäksi esitutkimuksen avulla pyritään koordinoimaan tutkimustyö yhteistyötahojen välillä. Esitutkimuksen perusteella tehdään myös täsmennetty tutkimushanke-esitys Metlaan syksyllä 2001, jossa esitetään hankkeen sisältö vuosille 2002-2004. Vuoden 2001 aikana kerätään myös Metlassa suoritettavien taloudellisten tutkimusten empiirinen aineisto.

Tulokset

Vaikka tutkimuksen aihepiiri on sinänsä uusi, perustuu sen viitekehys ja käytettävät menetelmät Metlassa pitkään hyödynnettyyn tutkimusperinteeseen. Metlassa on pitkäaikainen kokemus metsäteollisuustuotteiden markkinoiden ja puumarkkinoiden taloudellisesta (ekonometrisesta) tutkimuksesta sekä lyhyellä- että pitkälläaikavälillä. Lyhyenaikavälin tutkimuksesta on vastannut Lauri Hetemäen vetämä Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU) -hanke ja pitkänaikavälin tutkimuksesta Risto Seppälän vetämä "Suomen metsäsektorin pitkänaikavälin strategiat" -hanke. Seppälän hanke loppuu kuluvana vuonna, eikä uutta tutkimushanketta aihepiiristä ole suunniteilla. Tässä esitetty hanke jatkaisikin Metlassa metsäsektorin pitkän aikavälin taloudellisten kysymysten tutkimusta Seppälän hankkeen päättymisen jälkeen.

Metlan erityisvahvuus nyt suunnitellussa hankkeessa olisi tutkia ITn vaikutuksia metsäteollisuustuotteiden markkinoille ja puumarkkinoille, erityisesti EU-alueella ja Suomessa.

Hankkeen vetäjä: Hetemäki, Lauri
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tutkijat: Rimmler, Thomas (2001-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute