Metla Hanke 3302

Metsäpuiden lisääntymisdynamiikan vaikutus geneettiseen monimuotoisuuteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2003   Asiasanat: efektiivinen populaatiokoko, geneettinen suojelu, perinnöllinen muuntelu, pirstaloituminen

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa tarkastellaan metsäpuiden erilaisten lisääntymisstrategioiden vaikutusta efektiiviseen populaatiokokoon. Vaahteralla ja tammella tutkitaan, onko luontaisissa populaatioissa havaittavissa joko siitepölyn tai siementen rajoitetusta leviämisestä johtuvaa lähisukulaisten ryhmittymistä ja onko tällä ryhmärakenteella vaikutusta ko. metsiköiden geneettisen muuntelun määrään. Muuntelun määrää ja jakautumista arvioidaan neutraaleilla merkkigeeneillä ja adaptiivisia ominaisuuksia mittaamalla. Tulokset palvelevat sekä geneettisen suojelun toteuttamista että metsänviljelyn turvallisten alkuperäsiirtojen määrittämistä.

Tulokset

Geneettisen muuntelun määrä suomalaisissa vaahterapopulaatiossa (29 metsikköä) on kohtalaisen suuri (odotettu heterotsygotia 0,128) ja populaatiot ovat erilaistuneet toisistaan melko paljon (Fst 0,120). Populaatioiden geneettiset etäisyydet eivät korreloi maantieteellisten etäisyyksien kanssa. Maantieteellisesti laajemmassa aineistossa, jossa on mukana keskieurooppalaisia vaahterapopulaatioita, muuntelun määrä on vastoin odotuksia samaa suuruusluokkaa hyönteispölytteisellä vaahteralla (odotettu heterotsygotia 0,132) kuin tuulipölytteisellä ja siemeniään tehokkaasti levittävällä koivulla (odotettu heterotsygotia 0,141). Kuitenkin odotusten mukaisesti vaahteralla havaittiin tässä aineistossa enemmän erilaistumista (Fst 0,097) kuin koivulla (Fst 0,032).


Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@metla.fi

Muut tutkijat: Kärkkäinen, Katri, VA (2002), Luomajoki, Alpo, VA (2000-03), Salo, Kauko, JO (2002), Vakkari, Pekka, VA (2000-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute