Metla Hanke 3298

Metsän patogeenien ja tuholaisten molekyylibiologia

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2006   Asiasanat: juurilaho, kirjanpainaja, lehtilaikut, molekyylimarkkerit, versosurma
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hanke koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa kehitetään helppokäyttöiset tunnistusjärjestelmät kuusenjuurikäävälle ja yksitumaiselle Rhizoctonia-sienelle käytännön metsätaloudessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi sekä toissijaisesti työkaluiksi tuleviin tutkimuksiin. Toisessa osassa hyödynnetään hankkeessa 3139 kehitettyjä työkaluja ja saavutettua tieteellistä tietoa metsäpatogeenien populaatiobiologian ja epidemiologian paremmin ymmärtämiseksi. Tavoitteena on ensisijaisesti perustiedon tuottaminen ja menetelmien edelleen kehittäminen, mutta tuloksilla voidaan olettaa olevan myös käytännön metsätalouteen liittyvää merkitystä. Tutkimuskohteina ovat koivun lehtilaikkusienen merkitys pakkasvaurioiden syntymisessä, surmakan diversiteetin historiallinen kehitys sekä surmakan kaksijuosteinen RNA ja geeniekspressio. Kolmannessa osassa testataan sienille kehitettyjen molekyylibiologisten lähestymistapojen sopivuutta hyönteistutkimuksissa. Kohdelajiksi on valittu kirjanpainaja, jonka levinneisyysalueella selvitetään lajin geneettisen erilaistumisen aste sekä sen mukanaan kuljettamien sienten diversiteetti. Tavoitteena on tuottaa venäläisen puun tuontiin liittyvää sovellettavaa tietoa. Hankkeessa saavutettua osaamista ja työkaluja tullaan hyödyntämään useissa muissa Metlan hankkeissa

Tulokset

Hankkeessa on kehitetty molekyylibiologinen tunnistusjärjestelmä juurikääpätyypin määrittämiseksi suoraan infektoituneesta puusta. Lisäksi on kehitetty PCR-pohjainen menetelmä yksitumaisen Rhizoctonia-sienen osoittamiseksi infektoituneesta juuresta. Hankkeen yhteydessä on myös saatettu loppuun tervasrososienen populaatiorakenteen tutkimus. Hankkeessa kehitettyjä lähestymistapoja on sovellettu myös muissa Metlan hankkeissa.

Hankkeessa järjestetyt metsäpatologiaseminaarit:
Seminar on Forest Pathology, the 20th November, 2006, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Unit
Seminar on Forest Pathology, the 3 rd April, 2006, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Unit
Seminar on Forest Pathology, the 21 th November, 2005, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Unit
Seminar on Forest Pathology, the 4 th April, 2005, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre

Vuodesta 2007 alkaen pidetyt metsäpatologiaseminaarit löytyvät hankkeen 3437 sivuilta.

Hankkeen vetäjä: Hantula, Jarkko
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5419
Sähköpostiosoite: jarkko.hantula@metla.fi

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna Maija, VA (2006), Kasanen, Risto (2004), Korhonen, Kari, VA (2004), Lilja, Arja, VA (2002-03,2006), Lipponen, Katriina, VA (2004), Müller, Michael, VA (2002-06), Tuomivirta, Tero, VA (2003-06), Vartiamäki, Henna, VA (2002-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute