Metla Hanke 3295

Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2006   Asiasanat: biodiversiteetti-matkailu, kestävä matkailu, luontomatkailu, matkailu, paikallisuus, puukulttuuri
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa tarkastellaan luontomatkailua, sen kehittämistä ja roolia osana laajempaa matkailu- ja aluekehitystä sekä matkailun suhdetta metsäluonnon muihin käyttömuotoihin. Samalla tarkastellaan paikallisuuden – perinteisten elinkeinojen, paikallisyhteisöjen ja -kulttuurin eri piirteiden – hyödyntämisen mahdollisuuksia luontoon perustuvan matkailussa.

Tutkimuksen keskeisenä näkökulmana toimii ajatus sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästä matkailusta.

Tutkimusaiheet

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. luonnonsuojelun, monimuotoisuuden ja matkailun suhde, luonnon matkailukäyttö ja paikalliset luontoarvot, kestävä matkailu, ekomatkailu sekä luontoon perustuvan matkailun muodot ja kehitystrendit.

Tutkimushanke koostuu seuraavista osa-aiheista: Lähitulevaisuuden keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat:

Tulokset

Tutkimushankkeessa on tarkasteltu luontomatkailun kehitystä ja kehitysmahdollisuuksia ja luontoon perustuvan matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksia Pohjois-Suomessa. Luontoon perustuva matkailu on kasvanut erittäin voimakkaasti viimeisen 10 vuoden kuluessa ja erityisesti matkailun työllistävät vaikutukset syrjäseuduilla on todettu merkittäviksi. Työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät matkailukeskusten alueella kuitenkaan kohtaa, vaan työvoimaa tulee paljon alueen ulkopuolelta. Sen vuoksi onkin tarvetta kehittää matkailutoimialan kytkentöjä kiinteämmiksi suhteessa muihin syrjäseutujen elinkeinoihin, kuten maa- ja metsätalouteen, porotalouteen ja muihin luontaiselinkeinoihin sekä koulutukseen.

Tutkimushankkeessa on myös tarkasteltu luonto- ja erämaaelämysten matkailullista merkitystä sekä matkailijoiden ja paikallisväestön keskinäisiä suhteita. Matkailijoiden ja paikallisväestön suhteen on todettu muuttuvan yhä monimuotoisemmaksi toisaalta syrjäseuduilta tapahtuvan poismuuton vuoksi ja toisaalta sen vuoksi, että matkailijat muuttuvat monissa tapauksissa ”osa-aikapaikallisiksi” lomaosakkeiden ja loma-asuntojen omistuksen myötä, eli turistien siteet paikalliseen yhteisöön tulevat yhä kiinteämmiksi. Lisäksi hankkeessa on pohdittu kestävän matkailun käsitettä ja matkailuelinkeinon suhdetta sosiaalisesti kestävään metsätalouteen. Tässä yhteydessä on todettu olevan tarvetta tiivistää metsätalouden ja matkailusektorin yhteistoimintaa ja kehittää erityistä metsämatkailua.

Hankkeen vetäjä: Tyrväinen, Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4553
Sähköpostiosoite: liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tutkijat: Alamattila, Anna (2006), Hakkarainen, Maria, RO (2006), Hytönen, Marjatta, VA (2002-06), Lovén, Lasse, JO (2002-06), Mettiäinen, Ilona (2005), Naskali, Arto, RO (2002-06), Pelkonen, Juha (2006), Saarinen, Jarkko (2002-03), Sorsa, Riikka (2002), Susiluoto, Paulo (2002), Tuulentie, Seija, RO (2002-06)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute