Metla Hanke 3293

Raskasmetallikartoituksen toistaminen v. 2000 bioindikaattoriaineiston avulla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2002   Asiasanat: bioindikaattorit, laskeuma, raskasmetallit, referenssimateriaali, sammalet

Tavoitteet

Hanke tuottaa ajan tasalla olevaa tietoa raskasmetallilaskeuman päästölähteistä, niiden vaikutusalueista ja laskeumassa tapahtuneista muutoksista Suomessa. Hanke on osa koko Euroopan laajuista kartoitusta. Kansainvälisen referenssimateriaalin ylläpito ja jakelu varmistaa Euroopan eri maissa tehtävien analyysien luotettavuutta ja vertailtavuutta. Hankkeessa kehitetään analyysimenetelmiä ja syvennetään tietämystä raskasmetallien sitoutumisesta tutkittavissa bioindikaattoreissa.

Tulokset

Tutkimushankkeen tuloksia voit seurata Metinfo Fenologia -palvelussa.

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Piispanen, Juha, MU (2000-02), Poikolainen, Jarmo, MU (2000-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute