Metla Hanke 3292

Mallit, suunnittelu ja päätöstuki metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2004   Asiasanat: Alue-ekologia, mallinnus, monitavoitteinen metsäsuunnittelu, optimointi, paikkatietomenetelmät, riski ja epävarmuus

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, tekniikoita ja malleja taktiseen ja strategiseen monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun metsälö- ja metsäaluetasolla. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lievitystä erityisesti seuraaviin metsäsuunnittelun tämän hetken ja lähitulevaisuuden pullonkauloihin: metsän eri käyttömuotojen ja tavoitteiden yhteismitallinen tarkastelu taktisissa ja strategisissa suunnittelulaskelmissa, monitavoiteoptimointi, tehokkaiden suunnitelmien tuottaminen monitavoitteisessa tilanteessa, optimointimenetelmien soveltaminen ryhmäpäätöstuessa, riskin ja epävarmuuden hallinta suunnittelussa, ekologisten ja virkistyksellisten tavoitteiden ja informaation integrointi suunnitelmien monitavoitteiseen vertailuun, asiantuntemuksen mallintaminen, sekä spatiaalinen mallinnus ja spatiaaliset optimointitekniikat. Tavoitteena on myös selvittää, miten hankkeen tuloksina suunnitteluprosessin eri vaiheisiin tuotetut mallit, tekniikat ja menetelmät sekä niiden avulla tuotetut laskelmat kyetään tehokkaasti sovittamaan suunnitteluprosessin kokonaisuuteen.

Tulokset

Hankkeessa on kehitetty metsäsuunnittelun menetelmiä vastaamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden metsäsuunnittelun ja siihen liittyvän päätöksenteon haasteisiin.

Metsäsuunnittelun menetelmiä, tekniikoita ja käytäntöjä on tutkittu mm. seuraavissa jo julkaistuissa tutkimuksissa: Vuonna 2001 hanke julkaisi 20 artikkelia ennakkotarkastetuissa tieteellisissä sarjoissa ja yli 50 muuta kirjoitusta tutkimuksista ja niiden tuloksista. Tutustu hankkeen julkaisuluetteloon!

Hankkeen vetäjä: Pykäläinen, Jouni
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5043
Sähköpostiosoite: jouni.pykalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (2000-04), Haara, Arto (2003), Heinonen, Tiina (2003), Immonen, Ilkka (2000-01), Kangas, Annika (2001-02), Kangas, Jyrki (2000-03), Kilpeläinen, Harri, JO (2002), Kulkki, Katri (2003-04), Kurttila, Mikko, JO (2001-04), Leskinen, Leena, JO (2000), Leskinen, Pekka, JO (2001-04), Mehtätalo, Lauri, JO (2001-03), Melkas, Timo (2002-03), Nikula, Ari, RO (2000-04), Pasanen, Karri, JO (2002-03), Pesonen, Mauno (2000), Rautjärvi, Nina, VA (2002-03), Store, Ron, KA (2000-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute