Metla Hanke 3290

Metsäsertifiointi ja kestävä metsätalous Venäjän Karjalassa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2001   Asiasanat: Metsäsertifiointi, kestävä metsätalous, tuontipuu, ympäristöhyväksyttävyys

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia mitkä ovat keskeisiä ongelmakohtia metsäsertifioinnissa Venäjän Karjalassa. Tutkimushankkeessa etsitään vastauksia niihin kysymyksiin, mitä metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoilla esitetään metsien käytön periaatteille.

"Mikä on tuontipuun ympäristöhyväksyttävyyden taso tänä päivänä?" ja "mitä loppputuotemarkkinat tuontipuulta edellyttävät?" ovat metsäteollisuuden keskeisiä kysymyksiä tänä päivänä. Tutkimushankkeessa on tavoitteena on yhdistää ekologisen kestävyyden kriteerit alueen sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja verrata metsätalouden eri toimintamalleja tavoitteena kyetä määrittelemään kestävän metsätalouden toimintaedellytykset täyttävät mallit ja sertifiointiperusteet.

Hankkeen vetäjä: Kolström, Taneli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5011
Sähköpostiosoite: taneli.kolstrom@metla.fi

Muut tutkijat: Leinonen, Timo, JO (2000), Miettinen, Pasi (2000-01)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute