Metla Hanke 3288

Metsäteollisuustuotteiden ekokilpailukyky ja markkinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2002   Asiasanat: ekologinen markkinointi, puurakentaminen, sertifiointi, vihreät markkinat, ympäristö

Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida suomalaisten metsäteollisuustuotteiden ekokilpailukykyä tärkeimmillä vientimarkkinoilla suhteessa puuta korvaviin materiaaleihin ja kilpailevien maiden tuotteisiin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsäsertifiointi ja puusta rakentaminen. Surveytutkimuksilla selvitetään, mikä on metsänsertifioinnin ja eri sertifiointimenetelmien merkitys teollisille asiakkaille ja kuluttajille sekä metsänomistajille. Puurakentamisessa selvitetään puun ekokilpailukyky ja muut tuoteominaisuudet suhteessa korvaviin materiaaleihin. Toisena tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden informaatiotarve puutuotteista ja kuinka tarvittu informaatio voidaan tehokkaimmin välittää rakennussektorilla. Ensisijaisena tavoitteena tutkimushankkeessa on tuottaa tietoa, miten metsäteollisuustuotteiden markkinointia pitää kehittää kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä edellyttää markkina-analyysien lisäksi metsäteollisuusyritysten ja markkinointikanavien toiminnan analysointia.

Tulokset

Saksalaiset teolliset asiakkaat uskovat puutuotteiden käytön kasvavan Saksan markkina-alueella. Parketin, laminaattien, puutalojen, valmiiden puukomponenttien ja rakennuslevyjen kysyntä kasvaa voimakkaimmin (2-10 %) seuraavien viiden vuoden aikana. Puun yleisimago on hyvä muihin materiaaleihin verrattuna. Puun kilpailukyky perustuu ensisijaisesti puun visuaalisiin ominaisuuksiin, tyyliin ja ympäristölaatuun. Puutuotteiden heikkoudet liittyvät tarjontaan ja markkinoihin. Puutuotteiden hintaa ja tarjontaa pidetään epävakaina muiden tuotteiden markkinoihin verrattuna. Tässä survey-tutkimuksessa haastateltiin 75 rakennustarvikeketjujen, puutavaraliikkeiden ja tee-se-itse liikeiden edustajaa.

Hankkeen vetäjä: Valtonen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5508
Sähköpostiosoite: kari.valtonen@metla.fi

Muut tutkijat: Enroth, Raija-Riitta, HE (2000-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute