Metla Hanke 3285

Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2003   Asiasanat: JLP, Metsätalouden suunnittelu, käyttöpisteet, metsikkösimulaattori, optimointi, simulointikieli
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää integeroitu simulointi ja optimointiohjelmisto. Simulointiohjelmiston pääkomponentti on simulointikieli, jonka avulla kuvataan metsien kasvu ja metsässä tehtävät toimenpiteet. Simulointikielellä varsinainen simulaattori määritellään tavallisia tekstitiedostoja käyttäen. Simulointi voidaan tehdä metsikkö-, koeala- tai puutasoilla. Simulaattoreiden tekeminen ei kuulu tämän hankkeen piiriin. Ohjelmiston optimointiosan lähtökohtna on vanha JLP-ohjelmisto. Optimointiohjelmisto rakennetaan kokonaan uudelleen siten, että käyttöpisteet, kuljetusverkko ja puutavaralajien tavoitejakauman voidaan ottaa huomioon.

Tulokset

Hankkeessa on valmistunut ensimmäinen yleisempään koekäyttöön tarkoitettu versio J-ohjelmistosta. Ohjelmisto sisältää esim. simulointikielen simulaattoreiden rakentamiseen ja metsätalouden suunnittelutehtäviin soveltuvan lineaarisen optimoinnin modulin. Ohjelmisto on vapaasti saatavilla opetus- ja tutkimuskäyttöön. Lisätietoja löytyy sivulta www.metla.fi/products/J. Rekisteröitymällä ohjelman käyttäjäksi voi ohjelman ja ajan tasalla olevan käyttöohjeen ladata verkosta. Ohjelman protoversio Jakta sisältää myös runkokäyrämoduleita, joita ei ole vielä siirretty J-ympäristöön.

Hankkeen vetäjä: Lappi, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 5535
Sähköpostiosoite: juha.lappi@metla.fi

Muut tutkijat: Lempinen, Reetta, JO (2000-02), Redsven, Visa, JO (2001-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute