Metla Hanke 3284

Metsäsimulaattori

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2006   Asiasanat: automaattiohjattu metsäsimulaattori, j-simulointikieli, metsätalouden suunnittelu
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on metsätalouden analyysin ja metsien käytön suunnittelun näköpiirissä olevat käyttöominaisuus- ja tietosisältötarpeet tyydyttävän (mahdollisuuksien mukaan koko metsätaloustuotannon kattavan) metsäsimulaattorin toteuttaminen. Simulaattorin päätarkoitus on metsiköiden vaihtoehtoisten käsittely- ja kehityssarjojen tuottaminen yhdennetyn alue- ja metsikköoptimoinnin ja metsien käsittelyn endogeenisen päättelyn aineistoksi.

Tulokset

Metsäsimulaattorin toteutustekniikaksi kehitetty päättelylaskenta on tähänastisilta osin prototyyppinä kokeiltavana ja samaan aikaan simulointilaskentaa varten tarvittavin ominaisuuksin edelleen täydennettävänä.

Hankkeen vetäjä: Siitonen, Markku

Muut tutkijat: Lempinen, Reetta, JO (2005-06), Mattila, Ulla (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute