Metla Hanke 3281

Hoitamattomuuden vaikutus talousmetsien rakenteeseen ja kehitykseen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2002   Asiasanat: Hoidon viivästyminen, hoitamattomuus, metsikön kehitys, metsikön tuotos, metsän rakenne, monikäyttö ja monimuotoisuus, puun laatu
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

Selvitetään hoidon jälkeenjääneisyyden tai hoitamattomuuden vaikutukset nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien puuston kehitykseen, puuston määrälliseen ja laadulliseen tuotokseen sekä taloudellisiin menetyksiin. Arvioidaan hoidon viivästymisen ja suoranaisen hoitamattomuuden vaikutuksia metsien muihin käyttömuotoihin ja monimuotoisuuteen.

 

Tutkimusaiheet

 • selvitetään hoidon viivästymisen ja hoitamattomuuden vaikutukset:
  • puuston puutavaralajeittaiseen tuotokseen
  • puuston laadulliseen tuotokseen
  • metsien kehitykseen, rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
  • taloudelliseen tuotokseen ja mm. työllisyyskysymyksiin ja monikäyttöön
 • tuotetaan hoidoltaan viivästyneiden metsien kehitysmalleja
 

Menetelmät

 • Sovelletaan yleisesti käytössä olevia kenttämittaus-, laskenta- ja mallitusmenetelmiä
 • Hyödynnetään olemassa olevia mittausaineistoja
  • järjestetyt kenttäkokeet, joissa mukana käsittelemätön vaihtoehto (mm. Risto Sarvaksen perustamat taimikonhoitokokeet, joihin sisältyy yli 50 vuotta käsittelemättömänä kehittyneitä metsiköitä)
  • luonnonmetsien tutkimuksessa kerätty käsittelemättömien metsien aineisto

Hankkeen vetäjä: Lähde, Erkki

Muut tutkijat: Eskelinen, Terhi (2001), Lilja, Saara (2000), Norokorpi, Yrjö (2000-01)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute