Metla Hanke 3280

Harvennus puuntuotannon ohjauskeinona

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2005   Asiasanat: harvennus, taimikonhoito
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

  • Tuotetaan käytännön metsätalouden tarvitsemaa tietoa ajoitukseltaan, voimakkuudeltaan ja käsittelytavaltaan vaihtelevan taimikonhoidon ja harvennushakkuiden vaikutuksista puuntuotokseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen
  • Tuotetaan erilaisten käsittelyketjujen puuntuotannollisia ja taloudellisia kannattavuusvertailuja
  • Kerätään empiiristä mittausaineistoa kestokokeilta, joissa sovelletaan vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä
 

Tutkimusaiheet

  1. Taimikonhoidon ja ensiharvennuksen keskinäinen ajoitus
  2. Harvennusvoimakkuuden ja harvennustavan vaikutus metsikön kasvattamisen kannattavuuteen
  3. Kenttämittaukset
 

Menetelmät

  • pitkäaikaisten taimikonhoito- ja harvennuskokeiden ongelmakeskeinen, tilastollinen tarkastelu.
  • kasvun ja tuotoksen lisäksi tarkastellaan toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia ja saatavia tuottoja
  • laskelmissa käytetään hyväksi kehitettävää päätöksenteon tukijärjestelmää
  • mitattaviin aineistoihin perustuva mallitus tehdään pääosin tutkimusohjelman muissa hankkeissa

Tulokset

Lue lisää Männyn harvennuksiin liittyvästä tutkimuksesta.

Hankkeen vetäjä: Niemistö, Pentti
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4067
Sähköpostiosoite: pentti.niemisto@metla.fi

Muut tutkijat: Gustavsen, Hans (2003-04), Hynynen, Jari, VA (2002-05), Isomäki, Antti (2001-05), Mäkinen, Harri, VA (2002-05), Salminen, Hannu, RO (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute