Metla Hanke 3278

Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset -koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2006   Asiasanat: kasvu ja tuotos, kasvumallit, metsikön kasvatus, simulointi
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

Koordinaatiohankkeen tavoite on edistää tutkimusohjelman toiminnan tuloksellisuutta, jotta ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevien resurssien ja sovitun aikataulun puitteissa.

Tavoitteen toteuttamiseksi

  • edistetään tutkimusohjelman sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta
  • edistetään vuorovaikutusta tutkimusohjelman ja sen sidosryhmien välillä
  • huolehditaan siitä että tutkimusohjelman toiminnasta ja tutkimustuloksista tiedotetaan riitävästi
  • pyritään turvaamaan resurssien riittävyys
  • varmistetaan tutkimusohjelman sisällöllinen kattavuus

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi

Muut tutkijat: Karlsson, Kristian, KA (2006), Kojola, Soili, VA (2006), Lehtonen, Mika, VA (2006), Mielikäinen, Kari, VA (2006), Niemistö, Pentti, PA (2003-05), Ojansuu, Risto, VA (2003-04,2006), Rantala, Satu (2003-04), Valkonen, Sauli, VA (2002-05)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute