Metla Hanke 3274

Metsäpuiden geenivarat ja metsägeneettinen rekisteri

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2001   Asiasanat: geneettinen suojelu, metsägeneettinen rekisteri
Tutkimusohjelma: Metsäpuiden jalostus

Tavoitteet

Hanke huolehtii Suomen metsien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisestä vahvistetun strategian mukaisesti sekä hoitaa kansainvälisiä kontakteja. Käytännön työt sisältävät tiedottamisen, geenivarojen kartoittamisen, geenireservimetsäverkoston luomisen sekä sivupuulajien kokoelmien perustamisen. Pääpuulajien geenireservimetsäverkosto on jo lähes suunnitelman mukainen, sivupuulajien kokoelmien pyritään olevan strategian mukaisesti valmiit vuonna 2005, minkä jälkeen huolehditaan riittävästä hoidosta ja tarvittaessa uudistamisesta. Kokoelmia tullaan hyödyntämään myös korkealaatuisen ja hyvin sopeutuneen metsänviljelyaineiston tuottamisessa.

Metsägeneettinen rekisteri ylläpitää tietosisältönsä ajan tasalla ja mahdollisimman virheettömänä. Tietokantaa kehitetään teknisesti siten, että ylläpitoon tarvittavat resurssit eivät kasva tietosisällön kasvaessa. Käyttäjäystävällisyyttä lisätään rakentamalla hyvin toimiva ja turvallinen suorakäyttömahdollisuus.

Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@metla.fi

Muut tutkijat: Nikkanen, Teijo, PU (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute