Metla Hanke 3273

Metsänjalostuksen kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2001   
Tutkimusohjelma: Metsäpuiden jalostus

Tavoitteet

Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on jalostetun materiaalin tuotannon ja käytön lisääminen. Tähän pyritään jokaisessa osahankkeessa, joissa on myös omiakin, osahanke ja toimintokohtaisia, tavoitteita. Toinen keskeinen tavoite on jalostustyön tehokkuuden lisääminen.

Metsänjalostuksen tehostamisessa keskeisinä tavoitteina ovat jalostuksen laskentatekniikoiden tehostaminen, kokeiden hyödyntämisen tehostaminen, jalostuskierron nopeuttaminen, uusien jalostusmallien ja tapojen hyödyntäminen.

Siemenviljelyn suunnittelussa ja kehittämisessä pyritään toteuttamaan siemenviljelysohjelman määrittämät uusien siemenviljelysten perustaminen niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin mahdollisimman hyvin sekä parantamaan siemenviljelysten toimivuutta että siemenviljelyssiemenen käyttöä.

Jalostetun metsänviljelymateriaalin kontrolloidussa tuottamisessa tavoitteiden pääpaino on sellaisten menetelmien kehittämisessä, jolla voidaan tehokkaasti tuottaa halutunlaista materiaalia. Kontrolloitu tuotanto voi olla kontrolloitua siementuotantoa tai kasvullista lisäämistä tai tuotantoketju voi pitää sisällään nämä molemmat lisäysmuodot.


Hankkeen vetäjä: Pulkkinen, Pertti
Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjän toimipaikka, Haapastensyrjäntie 34, 12600 LÄYLIÄINEN
Puhelin: 029 532 2924
Sähköpostiosoite: pertti.pulkkinen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahonen, Riitta (2000), Antola, Jukka, VA (2000-01), Haapanen, Matti, VA (2000-01), Napola, Marja-Leena, VA (2000), Nikkanen, Teijo, PU (2000-01), Pakkanen, Anne, VA (2000-01), Pasonen, Hanna (2000-01), Rekola, Minna (2000), Salonen, Sinikka, VA (2000-01), Savonen, Eira-Maija, PA (2001), Stenvall, Niina, VA (2001), Vakkari, Pekka, VA (2000-01), Vallinkoski, Veli-Matti (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute