Metla Hanke 3271

Metsänjalostuksen koordinointi ja jalostuksen strateginen suunnittelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2001   
Tutkimusohjelma: Metsäpuiden jalostus

Tavoitteet

Metsänjalostuksen yleisenä tavoitteena on metsäpuiden taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen parantaminen. Pitkäntähtäyksen metsänjalostuksessa erityisenä tavoitteena on myös geneettisen monimuotoisuuden vaaliminen siten, että jalostustoiminta voi jatkua kestävästi ja edistyvästi useiden ihmis- ja puusukupolvien ajan ja palvelee samalla aina välittömästi käytännön metsätalouden ajankohtaisia tarpeita.
Metsänjalostuksen koordinoinnin ja strategisen suunnittelun avulla toiminnan eteneminen pyritään järjestämään siten, että se palvelee välittömästi valtakunnallista metsäpuiden siemen- ja taimihuoltoa. Geneettisiltä ominaisuuksiltaan entisestä parannettua, vähintään yhden uuden valintakierroksen läpikäynyttä yksilöaineistoa pyritään saamaan tarjolle sitä mukaa kun uusien siemenviljelysten perustaminen sitä eri puulajeilla ja maan eri osissa edellyttää. Koordinoinnin ja suunnittelun erityisenä tavoitteena on käytettävissä olevien jalostuksen voimavarojen ohjaaminen siten, että eri puulajien mahdollisuudet, maan eri osien tarpeet ja metsätalouden eri sidosryhmien edut tulevat tehokkaasti ja tasapuolisesti huomioonotetuiksi.

Hanke seuraa tiiviisti metsänjalostusalan kansainvälistä kehitystä ja tarkistaa tarvittaessa Suomessa sovellettavia jalostussuunnitelmia. Välittömän siemenviljelytoiminnan palvelemisen ohella metsänjalostuksen yhteydessä tehdään jatkuvaa kehitystyötä jalostuksen etenemisen nopeuttamiseksi ja perinteistä siemenviljelyä tehokkaampien jalostuksen tulosten monistus- ja hyödyntämismenetelmien aikaansaamiseksi. Hankkeen tehtävänä on myös metsänjalostustoiminnan integrointi muihin tutkimussuuntiin ja koko metsätalouteen. Hanke pyrkii edelleen luomaan ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä muiden maiden metsänjalostajien kanssa.

Tulokset

Hankkeen toiminta keskittyi vuonna 2001 metsänjalostuksen tutkimusohjelman koordinointiin sekä Metsänjalostussäätiöstä vuoden 2000 alussa Metlaan siirtyneiden toimintojen vakiinnuttamiseen Metlan toiminnoiksi. Hanke toimi pääjärjestäjänä Suomessa maaliskuussa pidetyssä pohjoismais-balttilais-skotlantilaisessa metsänjalostajien kokouksessa.

Metsänjalostuksen yleiseen strategiseen suunnitteluun liittyen Metlaan perustettiin Metsänjalostuksen neuvottelukunta. Myös valtakunnallisen "Pitkän aikavälin metsänjalostusohjelman" valmistelu eteni, ja ohjelma valmistuu vuoden 2002 aikana.

Hankkeen vetäjä: Mikola, Jouni

Muut tutkijat: Napola, Jaakko, VA (2001), Vakkari, Pekka, VA (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute