Metla Hanke 3266

Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: MELA, hakkuumahdollisuudet, suot
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen (1999-2003): 1. Esiselvitysvaiheessa (1999) testataan nykyisten MELA-ohjelmistossa käytössä olevien mallien toiminta ja tehdään niiden avulla laskelmia suometsien hakkuumahdollisuuksien ja metsien kehitysvaihtoehtojen kartoittamiseksi. 2. Vuosina 2000-2002 kehitetään ja testataan yhdessä tutkimusohjelman muiden hankkeiden kanssa MELA-ohjelmiston metsikkösimulaattorin suometsiä sekä niiden kehitystä ja käsittelyitä kuvaavia malleja. 3. Vuonna 2003 Uudistetulla MELA-ohjelmistolla tehdään yhteistyössä tutkimusohjelman muiden hankkeiden kanssa uusi laskelmakierros suometsien hakkuumahdollisuuksien ja kehitysvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Tulokset

Esiselvitys MELA-ohjelmiston soveltuvuudesta suometsien hakkuumahdollisuusarvioiden ja metsien kehitysvaihtoehtojen tuottamiseen raportoitu englanniksi ja suomeksi: Nuutinen, T., Hirvelä, H., Hynynen, J., Härkönen, K., Hökkä, H., Korhonen, K.T. & Salminen, O. 2000. The role of peatlands in Finnish wood production – an analysis based on large-scale forest scenario modelling Silva Fennica 34(2): 131–153 Nuutinen, T. 2000. Suometsät osana metsätalouden kestävyyttä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2000: 282-285.

Hankkeen vetäjä: Nuutinen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.nuutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Hirvelä, Hannu, HE (1999), Härkönen, Kari, HE (1999-2003), Hökkä, Hannu, RO (2003), Salminen, Olli, HE (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute