Metla Hanke 3263

Turvemaan ravinnevarat erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: alueellistaminen, ojitus, ravinteet, suot
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa paikkaan sidottua ojitettujen turvemaiden ravinnepitoisuus- ja ravinnemäärätietoa sekä numeerisessa että karttamuodossa olemassa olevia aineistoja hyväksi käyttäen sekä tutkimuksen että käytännön metsätalouden tarpeisiin (jälkimmäinen tuotteistetussa muodossa).

Hankkeen vetäjä: Alm, Jukka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3107
Sähköpostiosoite: jukka.alm@metla.fi

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (1999-2001), Hartman, Markus, VA (1999-2000), Laiho, Raija (2000-03), Palviainen, Marjo (2000), Silfverberg, Klaus, VA (1999-2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute