Metla Hanke 3259

Metsäisten turvemaiden kulkukelpoisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2002   Asiasanat: Kulkukelpoisuus, mallintaminen, turvemaiden puunkorjuu
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Kehitetään käytäntöön soveltuva turvemaan lujuuden arviointimenetelmä, joka antaa riittävät tiedot leimikolla käytettävien korjuukoneiden valintaperusteiksi niin, että koneiden maaperälle aiheuttama vaurioituminen on asetettua raja-arvoa alhaisempaa.


Tulokset

Ominaisuuksiltaan vaihtelevilla soilla tehtyjen levykuormituskokeiden perusteella laskettiin suon mekaanista lujuutta ja sen kulkukelpoisuutta kuvaava kimmomoduli. Kimmomodulin avulla ennustettiin suon maksimilujuus sekä pintakerroksen alapuolisen maatuneen turpeen lujuus. Epäsuorista tunnuksista suon kimmomodulin kanssa korreloivat parhaiten puuston pohjapinta-ala ja suon pinnan suhteellinen vetisyys.

Laaditussa suon kulkukelpoisuusmallissa suon lujuusominaisuuksia kuvattiin kimmomodulilla ja sen avulla ennustetuilla maksimi- ja maatuneen turpeen lujuudella. Mallin avulla voidaan laskea halutun kokoisen jäykän pyörän uppoama tietyllä pyöräkuormalla ja ylityskerralla. Johtopäätökset kulkukelpoisuudesta tehdään pyörän uppoaman ja ajoneuvon maavaran perusteella. Mallin tulokset olivat tehtyjen ajoneuvokokeiden perusteella realistisia.

Menetelmän käytäntöön soveltamisen suurimpia vaikeuksia ovat suon kantavuuden suuresta alueellisesta vaihtelusta johtuva tarvittavien mittausten suuri lukumäärä sekä mallin nykymuodossaan edellyttämä työläs laskenta. Käytäntöön soveltuvan mittalaitteen tulisi olla kevyt, edullinen, helppokäyttöinen ja riittävällä laskentakapasiteetila varustettu.

Hankkeen vetäjä: Ala-Ilomäki, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2337
Sähköpostiosoite: jari.ala-ilomaki@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute