Metla Hanke 3257

Paakkutaimien kesäistutus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: istutusajankohta, juurtuminen, kuivuuden sietokyky, kuusi, lyhytpäiväkäsittely, rasituskestävyys, rauduskoivu

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa etsitään vaihtoehtoja pääpuulajiemme taimituotanto- ja istutusketjuihin niin, että istuttaminen on mahdollista läpi kasvukauden. Pääpaino tutkimuksessa on eri istutusajankohtina istutettujen taimien maastomenestymisen sekä maastomenestymiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä. Tavoitteena on löytää soveltuvimmat taimilajivaihtoehdot ja taimituotantomenetelmät eri istutusajankohtiin.

Hankkeessa selvitetään läpi kasvukauden viljelyn mahdollistavat taimituotanto- ja viljelyketjut. Oikeiden ketjuvaihtoehtojen valitsemiseksi hankkeessa tutkitaan
  1. eri ajankohtina istutettujen taimien maastomenestymistä ja juurtumiskykyä sekä optimaalisissa että vaikeissa oloissa
  2. pakkasvarastoitujen taimien istutusajankohtaa ja hallavaurioriskiä eri istutusajankohtina
  3. kasvussa olevien taimien rasituskestävyyttä (kuivuus, mekaaninen rasitus) taimituotantomenetelmiä
  4. kasvavien kuusen taimien herkkyyttä tukkimiehentäin torjunta-aineille
  5. taimien maastomenestymistä käytännön mittakaavan koneellisessa ja miestyöistutuksessa

Pääasiallisesti hankkeessa keskitytään kuusen paakkutaimien kasvatuksen ja istutuksen tutkimiseen. Mukana tutkimuksissa ovat myös rauduskoivun ja männyn paakkutaimet sekä hybridihaapa.

Tausta

Metsäpuun taimet on istutettu perinteisesti noin kuukauden kestävän istutuskauden aikana toukokuussa ja vähäisessä määrin alkusyksyllä. Tämä ruuhkauttaa taimihuoltoketjun tarhalta metsään ja aiheuttaa ongelmia viljelyn organisoinnissa. Viime vuosina metsänhoitotöitä tekevien määrä on vähentynyt useilla tuhansilla. Yhtenä ratkaisuna kevään työruuhkaan ja vähenevän työvoiman aiheuttamiin ongelmiin on koneellinen istutus. Jotta se olisi kannattavaa, istutuskauden olisi oltava useita kuukausia jatkuva. Istutuskauden laajentaminen läpi kasvukauden jatkuvaksi toisi etua myös manuaaliseen istutusketjuun.

Aihepiiriin liittyviä hankkeita

Taimituotanto- ja istutusketju

Aikaisemmat hankkeet

Taimien kasvatusmenetelmät ja taimitarhahygienia

Yhteistyökumppanit

UPM-Kymmene Metsä, Fin Taimi Oy, Stora Enso, Metsämannut Oy, Metsäkoneurakointi Antti ja Pekka Hakkarainen, Metsäpalvelu Pekka Paakkinen, Metsätieteiden tutkijakoulu, Joensuun yliopisto, Helsingin yliopisto, Pohjois-Savon metsäkeskus

Tulokset

Rauduskoivun paakkutaimien istuttaminen kasvavina, lehdellisinä kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin nopeuttaa taimien alkukehitystä. Taimet juurtuvat heti istutuksen jälkeen, jolloin taimien myöhempien vuosien kasvu paranee. Kesällä istutetut taimet menestyvät hyvin, kunhan ajoviimalta suojattuja taimia ei varastoida 1-2 päivää kauempaa välivarastossa ja vain hyvin kasteltuja taimia istutetaan kosteaan maahan. Pitkien poutajaksojen jälkeen pieniä lehdellisiä koivun paakkutaimia ei pidä istuttaa.

Havupuun taimien osalta ennakkotulokset osoittavat, että kevätistutukseen verrattuna taimien elossa olo ei heikenny istutettaessa kasvussa olevia, hyvin kasteltuja kuusen paakkutaimia kesä-heinäkuussa. Pakkasvarastoituja taimia ei pidä istuttaa enää kesäkuun puolivälin jälkeen. Pituuskasvu

Hankkeen vetäjä: Luoranen, Jaana
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4869
Sähköpostiosoite: jaana.luoranen@metla.fi

Muut tutkijat: Helenius, Pekka, SU (1999-2000), Rikala, Risto, SU (1999-2000), Smolander, Heikki, SU (1999-2004), Zhang, Gang (2001-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute