Metla Hanke 3254

Maiseman huomioon ottaminen metsänuudistamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2002   Asiasanat: maisemakokemus, maisemapreferenssit, maisematavoitteet, metsänuudistaminen, säästöpuut
Tutkimusohjelma: Etelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää visualisoinnin avulla, mitä metsänuudistamisen yhteydessä voidaan tehdä maiseman hyväksi. Tutkimuksessa selvitetään mm. säästöpuiden määrän, laadun ja sijoittelun vaikutusta lähimaisemaan. Lisäksi tutkitaan, mikä on uudistusalan merkitys maisemakokonaisuudessa, ja miten monimuotoisuudesta ja metsänuudistamisesta omaksuttu tieto vaikuttaa maisema-arvostuksiin.

Tulokset

Tulokset osoittavat että avohakkuualan maisemallinen laatu parani, kun sille jätettiin edes alikasvosta, tai vain muutamia säästöpuita peittämään avointa maisemaa. Mitä enemmän ja mitä parempikuntoista säästöpuuta avohakkualalle jätettiin, sitä enemmän maisemasta pidettiin. Alikasvoksesta pidettiin selvästi vähemmän kuin varttuneista säästöpuista.

Hankkeen vetäjä: Löfström, Irja
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2418
Sähköpostiosoite: irja.lofstrom@metla.fi

Muut tutkijat: Hamberg, Leena (2001), Karjalainen, Eeva, HE (1999-2000), Neuvonen, Marjo, HE (2001), Tönnes, Susan, HE (2001-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute