Metla Hanke 3253

Metsä- ja suokasvillisuuden monimuotoisuuden ylläpitämisen puuntuotannolliset vaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2001   

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää metsikön puuntuotannollisten tunnusten ja kasviyhteisön lajistollisen rakenteen välistä riippuvuutta kasvupaikka-, sukkessio- ja metsänkäsittelyvaihtelun puitteissa sekä tehdä tämän analyysin tulosten perusteella päätelmiä diversiteettiä kuluttavista ja ylläpitävistä metsäkäsittelyn vaihtoehdoista. Testataan kvantitatiivisesti väittämiä puustomonokulttuurien, tasaikäiskasvatuksen ja tuotoksen määrällisen ja laadullisen maksimoinnin vaikutuksesta diversiteettiin. Pyritään kehittämään kasvilajistoa, yhteisöllistä diversiteettiä ja niiden arvoa kuvaavia mittasuureita käytettäviksi luonnon monimuotoisuuden että puuntuotannollisten mallien rakennusaineina. Tapaustutkimuksina tarkastellaan myös em. muuttujien yhteyttä muiden eliöryhmien (sienet, linnut) monimuotoisuuteen.

Hankkeen vetäjä: Reinikainen, Antti

Muut tutkijat: Korpela, Leila, HE (1999-2000), Nokso-Koivisto, Antti (2000), Silfverberg, Klaus, VA (2000-01), Tatti, Leena (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute