Metla Hanke 3252

Puulajin merkitys metsämaan viljavuudessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2006   Asiasanat: hienojuuret, hiilen mineralisaatio, koivu, kuusi, maamikrobit, mänty, orgaaninen aine, puulaji, ravinteiden kierto
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää paremmin niitä mekanismeja, joilla puulaji vaikuttaa maahan. Erityisesti tavoitteena on saada tietoa puulajin vaikutuksesta 1) aluskasvillisuuteen, 2) hienojuuriston määrään ja kasvudynamiikkaan, 3) orgaanisen aineen laatuun ja typen ja hiilen kierron mikrobiprosesseihin 4) kariketuotokseen ja hajoamiseen ja 5) vajoveden ominaisuuksiin, maan ravinteisiin ja niiden vapautumiseen kivennäismaasta.

Tulokset

Hankkeen päätutkimuskohteena oli Rovaniemen maalaiskunnassa Kivalon tutkimusalueella sijaitseva metsätyypiltään paksusammaltyypiä (HMT) edustava Metlan puulajikoe, jossa kasvoivat noin 70-vuotiaat rauduskoivikko, kuusikko ja männikkö. Lisäksi joitakin tutkimuksia tehtiin muillakin puulajikokeilla eri puolilla Suomea. Tarkemmat tuloskuvaukset

Hankkeen vetäjä: Smolander, Aino
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5494
Sähköpostiosoite: aino.smolander@metla.fi

Muut tutkijat: Brügger, Thomas (2002), Helmisaari, Heljä-Sisko, VA (2003-06), Kanerva, Sanna (2002-05), Kiikkilä, Oili, VA (2002-04), Kitunen, Veikko, ME (2002-06), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2002-06), Loponen, Jyrki (2003-04), Makkonen, Kirsi (2002), Nieminen, Tiina, VA (2005-06), Tapanila, Tarja, ME (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute