Metla Hanke 3251

Muuttuva metsänkäsittely ja puuntuotanto. Esitutkimus.

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999   Asiasanat: kasvu- ja tuotos, kasvumallit, metsikön rakenne, metsänhoito, metsänkasvatuksen kannattavuus, puunkorjuu

Tavoitteet

Esitutkimuksen tarkoituksena on valmistella tutkimusohjelma tai laaja hanke aiheesta: "Muuttuva metsänkäsittely ja puuntuotanto". Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 1) selvitetään tutkimusaiheeseen liittyvän tutkimustiedon tämänhetkinen taso, ja kartoitetaan ne osa-alueet, joilla lisätutkimuksen tarve on ilmeisin, 2) täsmennetään ja rajataan tutkimusaihe, määritellään mukaan otettavat aihekokonaisuudet ja niiden tutkimisessa sovellettavat tutkimusmenetelmät 3) selvitetään tutkimusohjelmaan osallistuvat osapuolet ja kartoittaa muut yhteistyökumppanit. 4) kartoitetaan ne olemassa olevat hankkeet ja tehdään suunnitelmat uusista hankkeista/osahankkeista, jotka liitetään ohjelmaan/hankkeeseen

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute