Metla Hanke 3246

Metsänraja-alueiden ekologia, hoito ja käyttö

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: metsänraja, pohjois-boreaalinen metsä, subarktinen

Tavoitteet

Metsänraja ympäristöineen muodostaa ekotonin eli vaihettumisvyöhykkeen kahden ekosysteemin välille. Ekotoneille on tyypillistä, että niiden lajisto on runsaampi ja biologinen monimuotoisuus laajempi kuin kummassakaan ekotonin välityksellä toisiinsa rajautuvassa ekosysteemissä. Metsänrajaekotoni tarjoaa monipuolisen ympäristön mm. metsäpuiden fysiologian ja genetiikan sekä monimuotoisuuden tutkimukselle. Alueen arvoa tutkimukselle korostaa myös se, että puut kasvavat metsänraja-alueella esiintymisalueensa äärirajalla, ja niistä on siellä havaittavissa ja mitattavissa sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka eivät tule esille paremmissa kasvuolosuhteissa.

"Metsänraja-alueiden ekologia, hoito ja käyttö" - hanke tuottaa tietoa metsänrajametsien perusbiologiasta sekä toimintavaihtoehtoja metsänraja-alueiden ja metsänrajan läheisten metsien hoitoon ja käytön suunnitteluun. Hanke keskittyy kolmeen ydinalueeseen, jotka ovat: 1) Metsänrajaektonin perustutkimus 2)Metsänrajametsien uudistuminen, kasvu ja puulajidynamiikka 3) Metsänraja-alueiden käyttö ja suojelu.

Hanke koostuu seuraavista osahankkeista ja tutkimuksista (ohessa vastuuhenkilö):

1) Ilmaston vaihtelu metsänraja-alueella Holoseenikaudella, Mauri Timonen. 2) Maaperätekijät puulajikoostumusta määräävänä tekijänä metsänrajalla, Raimo Sutinen. 3) Metsänrajametsien geneettinen rakenne. 4) Metsänrajametsien uudistuminen, kasvu ja puulajidynamiikka, Vesa Juntunen. 5) Erilaisten metsänkäsittelymenetelmien vaikutus metsänrajametsien uudistumiseen ja monimuotoisuuteen, Anna-Liisa Sippola. 6) Tunturikoivututkimukset, Heikki Kauhanen. 7) Bioottisten tuhojen (tuhohyönteiset ja sienitaudit) riskiarviointi, Seppo Neuvonen. 8) UV-säteilyn vaikutus metsäkasveihin, Minna Turunen. 9) Puiden akklimoitumisen molekyylibiologia, Marja-Liisa Sutinen. 10) Luonnonsuojelu metsänrajametsissä. 11) Paikkatietosovellusten kehittäminen, Aulis Ritari.

Tutkimuksia suunniteltaessa ja suoritettaessa on yhteistyö kansainvälisten ja kotimaisten tahojen kanssa keskeinen osa hankkeen toimintaideologiaa. Kaikkiaan hankkeen aikana sen eri osa-alueilta valmistuu yhteensä 30 - 40 tutkimusjulkaisua

Tulokset

Julkaisuluetteloon on 05/2002 mennessä merkitty hankkeen eri osa-alueilta yhteensä kahdeksantoista tutkimusjulkaisua. Tarkempi luettelo kyseisistä töistä on nähtävissä linkin "julkaisut" takana.

Hankkeen vetäjä: Sutinen, Marja-Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4478
Sähköpostiosoite: marja-liisa.sutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Derome, Kirsti, RO (2003), Ek, Lars-Göran (2001), Haaparanta, Ahti, KO (1999-2000,2002), Jaakkola, Lotta, RO (1999-2001), Jokinen, Mikko, KO (2000,2003), Juntunen, Vesa, KO (1999-2003), Kankaanpää, Sakari (2000-02), Kauhanen, Heikki, KO (1999-2003), Kiviniemi, Sari, RO (2001-03), Loven, Lasse, JO (2001,2003), Manninen, Outi (2003), Martz, Francoise, RO (2001-04), Mattsson, Jorma (2000), Mikkola, Kari, RO (2000,2002-03), Norokorpi, Yrjö (1999-2001), Olofsson, Johan (2001), Ritari, Aulis (2000-03), Ruotsalainen, Seppo, PU (2003), Susiluoto, Paulo (2002), Tasanen, Tapani (1999), Timonen, Mauri, RO (2000-03), Valkonen, Jarno (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute