Metla Hanke 3245

Energiapuun korjuu metsätaloudessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999   Asiasanat: bioenergia, hakkuutähde, metsän uudistaminen, taimikon hoito, varastointi

Tavoitteet

Tavoitteena on tutkia ja demonstroida hakkuutähteen talteenoton logistiikan ja hakkuutähteen polttoaineominaisuuksien/laadun välisiä suhteita. Hakkuutähteen talteenoton vaikutus metsänuudistumisen onnistumiseen ja uuden metsän kehitykseen tutkitaan. Taimikonhoidon myöhästämistä tutkitaan energiapuun- ja ainespuun tuotannon kannalta tavoitteena tehdä taimikonhoidosta houkutteleva metsänhoidollinen toimi. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen metsäenergiayhteistyöhön.

Hankkeen vetäjä: Nurmi, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen toimipaikka, Silmäjärventie 2, 69100 KANNUS
Puhelin: 029 532 3419
Sähköpostiosoite: juha.nurmi@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute