Metla Hanke 3243

Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2001   Asiasanat: globaalistuminen, kansainvälinen, metsäpolitiikka, metsät, yhteiskunta, ympäristö

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen kaksivuotiskaudella 1996-1998 alkuun saatua foorumia maailman metsiin ja niiden yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin kytkentöihin liittyvän, tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvan tiedon tuottamiseksi ja esittämiseksi. Tähän pyritään kehittämällä edelleen jo luotua laajaa, kaikki maanosat kattavaa, monitieteellistä tutkija- ja asiantuntijaverkostoa, jonka avulla mobilisoidaan tiedollisten voimavarojen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Näkyvinä toimintavälineinä käytetään dynaamista sekä perinteistä että uuteen teknologiaan perustuvaa julkaisutoimintaa. Tällä toiminnalla sekä esitellään hankkeen tuotoksia, että suunnataan sen kehittymistä hankkeen kansainväliseltä toimituskunnalta saatavaa palauteohjausta hyväksikäyttäen.

Hankkeen vetäjä: Palo, Matti

Muut tutkijat: Eeronheimo, Olli (2000), Eshetu, Yirdaw (1999), Horst, Alexander (2000), Katila, Pia, HE (2001), Kin, Stephen (1999,2001), Mery Mery, Gerardo, HE (1999-2001), Toppinen, Anne, JO (1999), Uusivuori, Jussi, HE (2000), Vanhanen, Heidi, HE (1999-2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute