Metla Hanke 3240

Metsävarojen seuranta

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2005   Asiasanat: inventointi, metsävarat, seuranta
Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

Tavoitteet

Hankkeen toiminta-ajatuksena on tuottaa maastomittauksiin perustuvat tiedot maan metsävaroista, metsien terveydentilasta ja metsien monimuotoisuudesta sisältäen tietoa pinta-aloista, puuston määrästä ja rakenteesta, puuston ja metsien laadusta sekä puuston kasvusta, kasvunvaihtelusta ja poistumasta. Maastomittauksiin perustuvia metsävaratuloksia tuotetaan valtakunta- ja suuraluetasolla. Lisäksi hanke toimittaa tiedot kansainvälisiin metsätilastoihin (esim. ECE/FAO, OECD, EUROSTAT).

Tulokset

Valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) maastomittaukset aloitettiin vuonna 1996. Vuoden 2002 loppuun mennessä on mitattu Etelä-Suomen metsäkeskusten alueet sekä Pohjois-Suomesta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksten alueet. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tuloksia ei vielä ole julkaistu. Etelä-Suomen metsävaratuloksia on julkaistu metsäkeskuksittain Metsätieteen Aikakauskirjan Metsävarat -osastossa. Lasketut tulokset ovat osoittaneet puuston kokonaistilavuuden lisääntyneen edelliseen inventointiin verrattuna. Vuoden 2001 tulosten mukaan Suomen puuvaranto ylitti 2 miljardia kuutiometriä. Tieto perustuu Etelä-Suomen osalta vuosina 1996 - 2000 tehtyihin VMI9:n mittauksiin ja Pohjois-Suomen osalta vuosina 1992 - 1994 tehtyihin VMI8:n mittauksiin.

Hankkeen vetäjä: Tuomainen, Tarja
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2190
Sähköpostiosoite: tarja.tuomainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahola, Arto, VA (2001-04), Heiler, Istvan (2001), Henttonen, Helena, VA (2001-04), Ihalainen, Antti, VA (2001-04), Jalonen, Olli-Pekka (2001), Korhonen, Kari Tapani, JO (2001-02,2004), Mäkelä, Helena, VA (2004), Mäkisara, Kai, VA (2001-03), Nevalainen, Seppo, JO (2002), Ranki, Antti (2001), Strandström, Mikael, VA (2001-02,2004), Tammiruusu, Vesa (2001), Tomppo, Erkki, VA (2001-03), Tonteri, Tiina, VA (2001-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute