Metla Hanke - Metsä- ja puualan pk-sektorin menestystekijät

Julkaisut

(Yhteensä 17)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2000

Mäkinen, P., Petäjistö, L. & Selby, A. 2000. Metsä- ja puutuotealan pk-yritystoiminnan näkymät. Abstract: The visions of forest and woodworking SMEs. Julkaisussa: Marttila, J. & Ahlstedt, J. (toim.). Maataloustieteen päivät 2000. Talous ja teknologia. European Union, COST-programme, Brussels. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Julkaisuja 94: 235-252.

Muut julkaisut

2002

Mäkinen, P. 2002. Public sector support and competition in the forest sector. Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla. In: Paavilainen, L. (ed.). Finnish Forest Cluster Research Programme WOOD WISDOM (1998-2001). Final report. p. 77-88.

Selby, A. & Petäjistö, L. 2002. Small enterprises in the wood products sector of eight European countries. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 839. 159 p. + appendixes. [html]

2001

Petäjistö, L., Selby, A. & Mäkinen, P. 2001. Yrittäjyys rakennuspuusepänteollisuuden alalla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 806. 60 s.

Selby, A. & Petäjistö, L. 2001. Metsään perustuva yrittäjyys maaseudun elinvoimaisuuden turvana. Julkaisussa: Kangas, J. & Kokko, A. (toim.). Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelman loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 800: 332-335.

2000

Mäkinen, P. 2000. Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla. Public sector support and competition in the forest sector. Julkaisussa: Paavilainen, L. (toim.). Metsäalan tutkimusohjelma WOOD WISDOM, Vuosikirja 1999. Raportti 2/2000. s. 47-51.

Petäjistö, L., Selby, A. & Mäkinen, P. 2000. Yrittäjyys pienillä ja keskisuurilla sahoilla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 773. 53 s.

1999

Elovirta, P. 1999. Taimitarhojen työvoima. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 18-21.

Mäkinen, P. & Petäjistö, L. 1999. Taimitarhojen toiminta. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 12-18, 21-33.

Mäkinen, P. & Selby, A. 1999. Tutkimuksen viitekehys. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 8-10.

Mäkinen, P., Petäjistö, L. & Selby, A. 1999. Forest tree nurseries as enterprises. In: Innovation and Economic Development: The Role of Entrepreneurship and SMEs. 44th International Council for Small Business World Conference, Naples, Italy, June 20-23, 1999. Proceedings. CD-Rom. p. 17.

Mäkinen, P., Petäjistö, L., Selby, A. & Elovirta, P. 1999. Yhteenveto ja johtopäätökset. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 41-44.

Pajuoja, H. 1999. Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla. Public sector support and competition in the forest sector. Julkaisussa: Paavilainen, L. (toim.). Metsäalan tutkimusohjelma WOOD WISDOM, Vuosikirja 1998. Raportti 1/1999. s. 43-46.

Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.) 1999. Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727. 46 s. + 5 liites.

Petäjistö, L. & Mäkinen, P. 1999. Johdanto. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 5-7.

Petäjistö, L. & Selby, A. 1999. Yrittäjä taimitarhalla. Julkaisussa: Petäjistö, L. & Mäkinen, P. (toim.). Metsäpuiden taimien kasvatus yritystoimintana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 727: 34-40.

1998

Mäkinen, P., Petäjistö, L., Elovirta, P. & Selby, A. 1998. Yrityspotentiaali metsäsektorilla: jatkojalostus ja uudet toimialat avainasemassa? Julkaisussa: Kanniainen, V. (toim.). Yritykset kansantalouden perustana. Onko Suomessa riittävästi yritystoimintaa? Taloustieto Oy, s. 79-106. ISBN 951-628-280-6


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute