Metla Hanke 3239

Metsä- ja puualan pk-sektorin menestystekijät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2000   Asiasanat: EU, Sosio-institutionaalinen infrastruktuuri, alueellinen eriytyminen, alueellinen lähentyminen, innovaatio, joustava tuotanto, kilpailuetu, lähtöolosuhteet, puuhun ja metsään perustuva yrittäjyys, uudelleenorganisoituminen, verkostointi
Tutkimusohjelma: Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään miksi uusia metsä-ja puualan pk-yrityksiä ei ole syntynyt Suomessa ja miksi olemassa olevatkin työllistävät heikosti, kun samanaikaisesti metsä-ja puualan pienyritykset muualla Euroopassa (Italia, Tanska Itävalta) ovat kyenneet kehittymään ja työllisyys niissä on lisääntynyt.

Siinä selvitetään sosio-ekonomisten ja institutionaalisten tekijöiden ja teollisuustuotannon uudelleen organisoitumisen vaikutusta Suomen metsään ja puuhun perustuvaan pk-yritysten kehittymiseen Euroopassa. Tutkimuksella pyritään määrittämään Suomen metsä- ja puualan pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tilanteessa, jossa alueellinen taloudellinen tasapaino muuttuu yhtenäisten markkinoiden ja EMU:n seurauksena.

Siinä tarkastellaan myös metsään ja puuhun perustuvan pk-yritystoiminnan menestystekijöitä, kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia Suomessa. Eri toimialoilla metsä- ja puualalla on erityisongelmansa ja kehittämisedellytysten tarkastelu edellyttää eri toimialojen menestystekijöiden selvittämistä.Hankkeen vetäjä: Selby, Ashley

Muut tutkijat: Elovirta, Pertti, HE (1998-2000), Mäkinen, Pekka, VA (1998-2000), Ollonqvist, Pekka, JO (1998-2000), Petäjistö, Leena, HE (1998-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute