Metla Hanke 3238

Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2002   Asiasanat: EU, julkinen tuki, kilpailu
Tutkimusohjelma: Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen osalta mahdollisimman vertailukelpoiset tiedot metsäalalle kohdistuvan julkisen tuen määrästä ja kanavista. Tutkimustehdään yhteistyössä Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Julkisen tuen vertailu eri Euroopan maissa tehdään Euroopan metsäinstituutin (EFI) koordinoimassa tutkimushankkeessa Evaluating Financing of Forestry in Europe (EFFE).


Tulokset

Julkisen tuen vaikutusten evaluoinnit: Ensimmäiset ERA-laskelmat (effective rate of assistance) Suomen kansantalouden eri toimialoille ja erityisesti metsäsektorin toimialoille kohdistuvasta julkisesta tuesta raportoitiin tieteellisessä seminaarissa Rovaniemellä kesäkuussa 2001. (ks. EFIn Internet-sivut).

Hankkeeseen liittyvän yhteisrahoitteisen tutkimuksen " Alueelliset kantohintaindeksit ja raakapuukaupan hintakilpailun mittaaminen" tuloksia on esitelty Metinfo Tilastopalvelussa .


Hankkeen vetäjä: Pajuoja, Heikki

Muut tutkijat: Hänninen, Riitta, HE (1999), Leppänen, Jussi, HE (2000-02), Ollonqvist, Pekka, JO (1998-2000), Piiparinen, Heikki (2001), Toppinen, Anne, JO (1998), Toropainen, Mikko, JO (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute