Metla Hanke 3237

Kylvön ja maanmuokkauksen kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2003   Asiasanat: Mänty, kuusi, kylvö, maanmuokkaus, pintakasvillisuus, rauduskoivu

Tavoitteet

Tämän hankkeen päätavoitteena on selvittää uusien ja vanhojen menetelmien optimaaliset käyttöalueet ja mahdollisuudet kehittää niitä entistä taloudellisemmiksi. Painopiste on kylvössä ja maanmuokkauksessa, mutta vertailu istutukseen on varsin painokkaasti mukana, jotta nähdään mihin tulokseen kylvöllä ja istutuksella päästään samoissa olosuhteissa. Lisäksi selvitetään, missä määrin kylvöllä on mahdollista korvata istutusta ja onko kylvöä mahdollista käyttää muuallakin kuin kuivahkojen ja sitä karumpien maiden uudistamisessa männylle. Uudistamista tarkastellaan kokonaisuutena, johon kuuluu myös viljelyaloille luontaisesti syntyvä taimimateriaali.

Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:
  1. Selvitetään millainen muokkausjälki tarvitaan eri kasvupaikoille ja miten se parhaiten saadaan aikaan. Muokkausjälkeä tutkitaan sekä mikro- että makrotasolla.
  2. Tutkitaan, voidaanko siemenmateriaalilla vaikuttaa kylvötulokseen.
  3. Selvitetään kone- ja käsinkylvön keskinäinen edullisuus ja tutkitaan miten niitä voisi kehittää.
  4. Selvitetään kuusen ja koivun kylvön mahdollisuudet.
  5. Selvitetään pintakasvillisuuden torjuntamahdollisuudet.

Tulokset

Hankkeen tutkimustulokset ovat seuraavat:

Kylvön riskit kasvavat siirryttäessä kuivahkoja kankaita rehevämmille kasvupaikoille, joten istutus on siellä varmempi menetelmä.

Hankkeen vetäjä: Kinnunen, Kaarlo

Muut tutkijat: Rummukainen, Arto, VA (1999-2003), Savonen, Eira Maija, PA (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute