Metla Hanke 3231

Puiden suvullisen lisääntymisen sopeutuminen ilmaston muutokseen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2002   Asiasanat: hedekukkiminen, kasvun päättyminen, koivu, kuusi, lämpösumma, silmunpuhkeaminen, valosignaali

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tutkia
- puulajiemme sopeutumista vuosisykliin
- puulajien herkkyyttä lämpötekijälle ja valosignaalille sekä taimien että täysikasvuisten puiden osalta
- vuosisyklin laskennallinen alku
- vuosittaisen kasvujakson päättyminen.

Tulokset

Hankkeessa tutkittiin puulajiemme fenologiaa: Häkkinen (1999) tutki koivujen lehtisilmujen pukeamista pitkien aikasarjojen avulla, Luomajoki (1999) tutki hies- ja rauduskoivun hedekukkimisen ajoitusta siitepölymittausten avulla ja Linkosalo (2000) käytti seitsemän puulajin kukkimista tai lehteenpuhkeamista koskevia aikasarjoja. Häkkisen ja Linkosalon tutkimukset pohjautuvat aiempien tutkimusten yhteydessä julkaistuihin havaintoihin, joita on käsitelty tilastomatematiikan menetelmin. Luomajoen tutkimus perustuu kokonaan Metlassa kerättyyn siitepölymittarein kerättyyn anteesiaineistoon, jota on sitten käsitelty matemaattisesti.

Kaikissa mainituissa tutkimuksissa päädyttiin kevätkehityksen osalta käyttämään kalenteriin sidottua alkupäivämäärää, joka vastaa luonnossa vastaanotettua valosignaalia. Häkkisen tutkimuksessa koivulajeja ei eroteltu. Luomajoki puolestaan havaitsi hies- ja rauduskoivun hedekukkimisen ajoituksessa huomattavan ekofysiologisen eron, kun taas Linkosalo totesi, että kaikkia seitsemää eri puulajien aikasarjoja voidaan käsitellä samoilla menetelmillä.

Partanen (2004) tutki kuusen, männyn ja rauduskoivun taimien kasvua kasvihuonekokeilla, joissa havainnoitiin valaistuksen ja lämpötilan vaikutusta taimien kasvuun. Kasvun alkuvaiheissa ilman lämpötilan merkitys oli suurempi kuin valo-olosuhteiden. Kasvun päättyminen taas perustui kriittisen yönpituuden antamaan signaaliin. Puiden reaktiot riippuivat iästä siten, että kaksivuotiaat taimet poikkesivat yksivuotiasta ja 56-vuotiaat kuuset 15-vuotiaista.

Häkkisen, Linkoahon ja Partasen tutkimukset ovat alansa väitöskirjoja.

Hankkeen vetäjä: Luomajoki, Alpo

Muut tutkijat: Häggman, Juhani, PU (1998-2002), Häkkinen, Risto, ES (1998-2002), Koski, Veikko (1998-2000), Savonen, Eira-Maija, PA (1998-2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute