Metla Hanke 3229

Kuitupuun laatuvaihtelu ja lajitteluperusteet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2001   Asiasanat: kuitupuu, laatu, lajittelu

Tavoitteet

1. Kartoitetaan kotimaisen mänty- ja kuusikuitupuun teknisten ominaisuuksien vaihtelu. Tulosten pohjalta laaditaan kriteerit, joitten perusteella ensiharvennuksista, muista harvennuksista, päätehakkuista ja sahanhakkeesta saatava kuitupuu voidaan sekoittaa tai lajitella, kun tavoitteena on joko kuitupuuvirran laatuvaihtelun poistaminen tai vaihtoehtoisesti laatuominaisuuksiltaan mahdollisimman erilaisten raaka-aine-erien muodostaminen. Lajittelulla etsitään lopputuotteen saantoa ja laatuominaisuuksia parantavia sekä prosessiteknisiä etuja.
2. Selvitetään dimensiovaatimusten (läpimitta, pituus) vaikutus kuitupuun ominaisuuksiin ja kuorintakäyttäytymiseen.
3. Kehitetään ja edistetään pien- ja jätepuun energiakäyttöä.

Hankkeen vetäjä: Saranpää, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2340
Sähköpostiosoite: pekka.saranpaa@metla.fi

Muut tutkijat: Hakkila, Pentti (1998-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute