Metla Hanke 3228

UV-säteily ja metsänrajan kasvit

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2000   Asiasanat: Abies, Artemisia, Betula, Kalmia, Picea, Pinus, UV-B-säteily, UV-absorbanssi, Vaccinium, alpiininen, fenoliyhdisteet, subarktinen

Tavoitteet

OSA (1) Luontaisen ja kohotetun UV-B-säteilyn (280-320 nm) ekofysiologiset
vaikutukset metsänrajan puilla ja varpukasveilla
Miten UV-B-säteily vaikuttaa itämiseen, kasvuun, biomassan allokointiin ja/tai lehtien/
neulasten mikroskooppiseen rakenteeseen? Onko eri kasvilajien ja alkuperien reagointitavassa eroja? Ovatko nuoret kehitysvaiheet herkempiä kuin aikuiset kasvit?
OSA (2) UV-säteilyn sietomekanismit metsänrajan puilla ja varpukasveilla
Minkälaisia UV-B-säteilyä absorboivia yhdisteitä näillä kasvilajeilla on, ja missä solukoissa ja solurakenteissa ne sijaitsevat? Miten em. yhdisteiden määrä ja laatu vaihtelee kasvin eri kehitysvaiheissa (lehtiaihiot talvehtivissa silmuissa - täysikasvuiset lehdet)? Indusoituuko UV-B-säteilyä absorboivien yhdisteiden synteesi UV-altistuksessa?
Onko kasvien UV-B sietomekanismeissa eroavuuksia kahden, ekologisesti ja erityisesti säteilylosuhteiltaan erilaisen metsänraja-alueen (Medicine Bow Mountains vs. Pallas-Ounastunturin kansallispuisto) välillä, ja eri kasvilajien välillä ko. alueilla?
OSA (3) UV-säteily ja mäntyjen kevättalvinen kellastumisoire
Mikä on UV-säteilyn merkitys männyn neulasten kevättalvisessa kellastumisoireessa? Mikä on vesitaloushäiriöiden osuus ko. kellastumisoireessa? Poikkeaako vihreinä säilyneiden mäntyjen UV-B-säteilyn sietomekanismit kellastuneiden mäntyjen UV-B-sietomekanismeista?

Hankkeen vetäjä: Sutinen, Marja-Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4478
Sähköpostiosoite: marja-liisa.sutinen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute