Metla Hanke 3226

Koivun kasvun ja laadun ennustaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2002   Asiasanat: Rauduskoivu, heiskoivu, kasvu, kasvumalli, kasvupaikka, oksikkuus, rungon laatu, runkomuoto, tuotos, vikaisuus
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

1. Hies- ja rauduskoivikon pituuskehityksen mallittaminen ja siihen liittyvä kasvupaikan bonitointi.
2. Metsikkötason kasvumallit kivennäismaan raudus- ja hieskoivikoille (valtapituus, keskiläpimitta, pohjapinta-ala, tilavuus).
3. Hies- ja rauduskoivun puutason kasvumallit kivennäismaille (läpimitta, pituus,latvussuhde).
4. Rungon laatua kuvaavat mallit rauduskoivuille.
5. Turvemaiden hieskoivikoiden kasvatus.
6. Tavoitteena oli myös koota koivua ja sen kasvatusta koskeva tietous kirjaksi, mutta työ ei toteutunut hankkeen aikana.
7. Retkeilyoppaat kahdelle koivunkasvatuksen tutkimusalueelle.


Tulokset

Aikaisempaa luotettavammat koivun valtapituuden kehitysmallit ja niihin perustuva kasvupaikan bonitointi otettiin käyttöön Motti-metsikkösimulaattorissa. Metsikkötason kasvu- ja kehitysmallit ovat testausvaiheessa ja julkaistaan n. 2005. Uusien puutason kasvumallien laatiminen jäi hankkeessa kesken. Vuonna 2003 julkaistiin rauduskoivun laatua kuvaavat oksikkuusmallit (latvussuhde, karsiutunut osuus, oksien läpimitta ja kokonaismäärä sekä elävien oksien osuus eri korkeuksilla sekä oksakulma) (For. Sci. 49(2)).

Retkeilyoppaat Rautalahden (Muuramessa) ja Torajärven (Noormarkussa) tutkimusalueille julkaistiin vuonna 2002. Tässä yhteydessä julkaistiin Noormarkussa 1997-2000 tapahtuneen vakavan lumi- ja hallamittarituhon vaikutukset koivikoissa (Metsätieteen aikakauskirja 1/2004)

Turvemailla hieskoivikot kannattaa kasvattaa suhteellisen tiheänä noin 50 vuoden kiertoajalla ja uudistaminen kuuselle koivuverhopuuston suojassa onnistuu hyvin. Kuusentaimikko kannattaa vapauttaa koivikosta 2-3 metrin pituisena.

Hankkeen vetäjä: Niemistö, Pentti
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4067
Sähköpostiosoite: pentti.niemisto@metla.fi

Muut tutkijat: Gustavsen, Hans, JO (1999-2002), Piiroinen, Marja-Leena, MU (1998-2002), Siipilehto, Jouni, VA (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute