Metla Hanke 3224

Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-järjestelmän ylläpito- ja kehityshanke

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-1999   Asiasanat: informaatiojärjestelmä, metsälainsäädäntö, metsäsektori, tietopalvelu, tilasto, yritys

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Metinfon käyttäjiä ja vakiinnuttaa palvelun asema metsäsektorin tiedonkäyttäjien työkaluna. Tämä tavoite toteutuu kehittämällä palvelua edelleen tietosisällöltään ja toiminnoiltaan mahdollisimman monipuoliseksi ja käyttäjäystävälliseksi. Tilastopalvelua kehitetään yhteistyössä Metlan hankkeiden kanssa, lakipalvelua kehitetään yhteistyössä Oy Edita Ab:n ja MMM metsäosaston kanssa ja yrityshakemistoa kehitetään yhteistyössä Puu-Suomi2-projektin ja maakunnalliset yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Kehitystyön lisäksi palvelun aseman vakiinnuttaminen vaati markkinointityötä.

Tilastopalveluun lisätään seuraavat osiot: MELA-hakkuulaskelmat, kansainväliset metsätilastot, metsänhoito- ja perusparannustöiden tilastot, kunnittaiset hakkuutiedot ja pinta-alaperusteisen metsäverotuksen tiedot. Yrityshakemiston aineistojen ylläpitoa jatketaan pilottialueilla, ja palvelun valtakunnalliseen kattavuuteen pyritään Puu-Suomi2-projektin kautta.

Kolmen em. palvelun lisäksi valmistellaan sirex-tuhopalvelun ja Metlan julkaisutoimintaan perustuvan julkaisupalvelun liittämistä Metinfoon (erilliset hanke-esitykset).


Hankkeen vetäjä: Mikkola, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2140
Sähköpostiosoite: eero.mikkola@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute