Metla Hanke 3223

Puunhankinnan ja palvelujen kilpailuedellytykset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2000   Asiasanat: kilpailu, leimikkokauppa, metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät, pk-sektori, puunhankinta, puutavaralajikauppa
Tutkimusohjelma: Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla

Tavoitteet

Osahanke 1:
Tutkimuksessa tarkastellaan kahta keskeistä ongelmaa: 1/ Pk-puunjalostusyritysten raaka-aineen saanti ja sivutuotteiden markkinointi ovat vaikeutuneet integraattiteollisuuden keskittymisen myötä. 2/ Puuraaka-aineen hankinnassa korostuvat asiakastuotteiden vaatimat mitat ja laatu sekä niiden perusteella tapahtuva raaka-aineen ohjaaminen oikeaan käyttökohteeseen. Näiden tutkimusongelmien perusteella asetetaan tutkimukselle seuraavat tavoitteet: 1/ Selvitetään pk-puun-jalostusteollisuuden raaka-aineen hankinnan organisointi ja ongelmat sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia kerättävän aineiston perusteella. 2/ Vertaillaan leimikko- ja puutavaralajikaupan etuja ja haittoja jalostukseen parhaiten sopivan raaka-aineen saamiseksi.
Osahanke 2:
Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on kartoittaa metsäpalveluyrittäjien määrä, toimialat, toimintaperiaatteet, palvelutarjonta, asiakaskunta ja tulevaisuuden näkymät. Toisena tavoitteena on selvittää metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten palveluiden tarjonta  erityisesti korjuupalvelun laajuus ja
käytännöt.Tässä yhteydessä tarkastellaan myös korjuupalvelun ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä sekä muutosten vaikutuksia pk-sektorin raakapuun saatavuuteen. Kolmantena tavoitteena on selvittää, kuinka suuria eroja metsänhoitoyhdistysten välillä on toiminnan tehokkuudessa ja mistä mahdolliset erot johtuvat.

Hankkeen vetäjä: Mäkinen, Pekka

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1998-2000), Kanninen, Kaija, VA (2000), Kärhä, Kalle (1999-2000), Männistö, Katja (2000), Mäntynen, Erno (2000), Rummukainen, Arto, VA (1998-2000), Viitala, Esa-Jussi, HE (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute