Metla Hanke 3218

Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2000   Asiasanat: huuhtoutuminen, kasvupaikkatekijät, metsänuudistaminen, vesien suojelu
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tueksi. Tutkimuksissa selvitetään empiirisesti ja mallintaen hakkuun ja maankunnostuksen vaikutusta vesistöihin ja niitä tekijöitä, joista vesistövaikutukset aiheutuvat. Lisäksi tutkitaan suojavyöhykkeiden ja suotautumisalueiden käyttöä ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi sekä luonnohuuhtoutumaa.

Osahankkeet  1. Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön
  2. Metsänuudistamisen vaikutus ravinnehuuhtoutumaan ja suojavyöhykkeiden käyttö huuhtoutuman torjunnassa
  3. Kangasmaan päätehakkuun ja maanmuokkauksen vesistövaikutukset Etelä-Suomen vanhoilla turvemailla
  4. Kangasmaan päätehakkuun ja maanmuokkauksen vaikutukset veden ja ravinteiden kiertoon metsäekosysteemissä VALU-projekti (Joensuun tutkimuskeskus)
  5. Luonnonhuuhtoutuman erottaminen metsätalouden huuhtoutumasta

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (1997-2000), Kemppainen, Lauri (1998,2000), Kukko-oja, Kari, MU (1998), Lippo, Harri (1998), Nieminen, Mika, VA (1997-2000), Piirainen, Sirpa, JO (1998-2000), Starr, Michael, VA (1997-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute