Metla Hanke 3217

Kunnostusojituksen ja suometsien lannoituksen vaikutukset vesi- ja ravinnevirtoihin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2000   Asiasanat: Turvemaat, kunnostusojitus, lannoitus, vesiensuojelu, vesistökuormitus
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten paljon ja kuinka kauan kunnostusojitus vaikuttaa ojitusalueilta valuvien vesien laatuun, erityisesti kiintoaineen, fosforin, typen, raudan ja veteen liuenneen orgaanisen aineksen (=humus) pitoisuuteen sekä valumaveden pH-lukuun. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös selvittää, miten laskeutusaltailla ja pintavalutukseen perustuvilla vesiensuojeluratkaisuilla voidaan vaikuttaa kunnostusojitusalueilta valuvien vesien laatuun. Hankkeessa tutkitaan myös turvemaille levitettävän lannoitefosforin huuhtoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lopullisena tavoitteena on huuhtoutumismalli, jonka avulla kyetään ennustamaan huuhtoutumat erilaisilla ojitusalueilla käytettäessä erilaisia fosforilannoitteita. Tämän lisäksi kehitellään menetelmiä, joilla voidaan vähentää fosforin huuhtoutumista suometsistä.

Hankkeen vetäjä: Ahti, Erkki

Muut tutkijat: Nieminen, Mika, VA (1997-2000), Nousiainen, Hannu, VA (2000), Ronkainen, Tiina (1998,2000), Vuollekoski, Martti, VA (1997-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute