Metla Hanke 3215

Biodiversiteetti ja metsien käytön talous

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2000   Asiasanat: arvostusten ja maksuhalukkuuden mittaus, asenteet, avainbiotoopit, biodiversiteetti, metsän markkinattomat arvot, metsänomistajan elinkaarimallit, taloudelliset ohjauskeinot, yksityismetsätalous
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää ympäristötaloudellisia malleja puuntuotannon ja ei-puuntuotannollisten arvostusten yhteensovittamiseksi sekä lisätä tietoa ei-puuntuotannollisten arvostusten sisällöstä, taloudellisesta merkityksestä, empiirisestä mittauksesta ja monimuotoisuuden säilyttämisen käytännön ongelmista ja taloudellisista ohjauskeinoista.


Hankkeen vetäjä: Tahvonen, Olli

Muut tutkijat: Hyytiäinen, Kari, HE (1999-2000), Hänninen, Harri, HE (1997-2000), Jämsä, Jari, HE (1998-2000), Karppinen, Heimo, HE (1997-98), Leppänen, Jussi, HE (1997), Naskali, Arto, RO (1998), Valsta, Lauri (1997-99), Viitala, Esa-Jussi, HE (1997-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute