Metla Hanke 3214

Metsätalouden sosiaalinen kestävyys

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: ekologia, monitavoitteinen metsätalous, yhteensovittaminen, yhteiskunta

Tavoitteet

Tutkimushanke koostuu pohjoismaisen tutkimusohjelman "Nordic Research Programme on Social Sustainability of Forestry" koordinoinnista sekä Suomea koskevasta tutkimuksesta "Metsätalouden sosiaalinen kestävyys Suomessa".

Pohjoismaisen tutkimusohjelman tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa metsäalan yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Luoteis-Venäjällä, tukea väitöskirjaan tähtääviä metsäalan yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitteleviä tutkimushankkeita sekä edistää monitieteellistä tutkijoiden, opiskelijoiden ja käytännön ammattilaisten välistä yhteistyötä. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää metsätalouden sosiaaliseen kestävyyteen liittyvien ongelmien käsittelyssä.

"Metsätalouden sosiaalinen kestävyys Suomessa" -tutkimuksen tavoitteena on selkiinnyttää metsätalouden sosiaalisen kestävyyden teoreettista sisältöä ja tutkia sen edistämis- ja mittaamismahdollisuuksia tapaustutkimusten avulla kuntatasolla. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat kestävän kehityksen ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden käsitteiden sisältö, metsätalouden rooli kestävän kehityksen sosiaalisten tavoitteiden näkökulmasta, metsien hoidon ja käytön tavoitteet eri intressiryhmien näkökulmista ja niiden yhteensovittaminen, metsäpolitiikan ohjauskeinot sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä metsäalan sosiaalisten muutosten seuranta ja informaatiojärjestelmät.

Hankkeen vetäjä: Hytönen, Marjatta
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5427
Sähköpostiosoite: marjatta.hytonen@metla.fi

Muut tutkijat: Elovirta, Pertti, HE (1997), Karppinen, Heimo, HE (1997)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute