Metla Hanke 3212

Kunnostusojituksen puuntuotannolliset perusteet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2000   Asiasanat: kasvumallit, ojanperkaus, tuotos, täydennysojitus, yksitystaloudellinen kannattavuus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kunnostusojitus vaikuttaa suopuustojen kehitykseen, ja miten kunnostusojitus tulisi toteuttaa. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa lisää tietoa ojien kuntoinventointien sekä kaukokartoituksen mahdollisuuksista kunnostusojitustarpeen määrityksessä sekä laatia käytännön metsätaloudelle toimintaohjeisto.

Hankkeen vetäjä: Ahti, Erkki

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1997), Hökkä, Hannu, RO (1997-99), Karsisto, Marjut, VA (2000), Lauhanen, Risto, PA (1997-2000), Leskinen, Leena (1997), Nousiainen, Hannu, VA (2000), Pietiläinen, Pekka, MU (1997-2000), Piiroinen, Marja-Leena, MU (1997-99), Saarinen, Markku, PA (1998), Tatti, Leena (2000), Vuollekoski, Martti, VA (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute