Metla Hanke 3209

Kangasmaiden viljavuus ja sen hoito

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: biomassan tuotos, hakkuutähde, kalkitus, kulotus, lannoitus, maanmuokkaus, metsämaan viljavuus, ravinneanalyysi, ravinnekierto

Tavoitteet


Tavoitteena on tuottaa tietoa metsien hoidon ja käytön ekologisista perusteista kestävää puuntuotantoa varten. Hanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen seuraavasti.

Osahanke 1 Kangasmaiden luontainen viljavuus 1997 - 2000 (Pekka Tamminen)

Tavoitteena on selvittää:

- metsämaiden viljavuuden alueellisia piirteitä sekä
- maannosten ominaisuuksia ja niiden merkitystä metsänhoidon tarpeita arvioitaessa.

Osahanke 2 Kangasmaiden ravinteisuuden hoito 1997 - 2001 (Eino Mälkönen)

Tavoitteena on selvittää:

- puuston biomassan korjuuasteen vaikutusta maan ravinteisuuteen ja kasvatettavan puuston kehitykseen,
- hidasliukoisten lannoitteiden, puuntuhkan ja kalkituksen käyttömahdollisuuksia metsikön ravinnekierron tasapainoittamiseksi ja maan happamoitumiskehityksen lieventämiseksi,
- puiden ravinnetilan merkitystä tuhonkestävyyden kannalta ja
- neulas- ja maa-analyysin tulkintaa puiden elinvoimaisuuden kannalta.

Osahanke 3 Puuston biomassatuotos 1997 - 2000 (Mikko Kukkola)

Tavoitteena on:
- selvittää puun biomassatuotoksen allokoitumista sekä puun aseman ja ravinnesuhteiden vaikutusta siihen sekä
- selvittää neulasmassan ja puun muiden tunnusten välistä yhteyttä,
- laatia biomassayhtälöt männylle ja kuuselle sekä
- selvittää puuston biomassa ja ravinnemääriä.


Hankkeen vetäjä: Mälkönen, Eino

Muut tutkijat: Derome, John, RO (1997-2001), Helmisaari, Heljä-Sisko, VA (2001), Kiikkilä, Oili, VA (2000), Kukkola, Mikko, VA (1997-2001), Kytö, Maarit, VA (1998-99), Nieminen, Tiina, VA (2001), Saarsalmi, Anna, VA (1997-2001), Salemaa, Maija, VA (2001), Smolander, Aino, VA (1998-1999,2001), Starr, Michael, VA (1998-99), Tamminen, Pekka, VA (1997-2001), Vuorinen, Martti, SU (1997-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute