Metla Hanke 3208

Ympäristötekijöiden vaikutus puun kasvuun

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-1999   Asiasanat: kasvunvaihtelu, kasvupanta, lustokalenteri, ympäristömuutos

Tavoitteet

Tavoitteena on perustaa männyn ja kuusen kasvun alkamisen, keston ja päättymisen seurantajärjestelmä Etelä- ja Pohjois-Suomeen. Hanke raportoi kasvukauden kulusta kaksi kertaa kesässä. Eri kuusialkuperien kasvurytmiä maan eri osissa tutkitaan Olli Heikinheimon 70 vuotta sitten perustamilla alkuperäkokeilla. Tulokset antavat viitteitä siitä, miten puut reagoivat ilmastonmuutokseen (Lapin puut etelässä). Valtakunnan metsien inventoinnin kasvunvaihteluaineistojen analysointi aloitetaan yhdessä VMI:n tutkijoiden kanssa. Etelä-Suomen männiköille laaditaan vuosilustokalenteri järvistä löytyvien subfossiilipuiden perusteella. Kuusen kasvun vaihtelua, kuolleisuutta ja vaihtelua aiheuttavia tekijöitä tutkitaan erillisessä EU-hankkeessa.

Hankkeen vetäjä: Mielikäinen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2615
Sähköpostiosoite: kari.mielikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Mäkinen, Harri, VA (1999-2001), Nöjd, Pekka, VA (1997-2001), Pesonen, Erkki, VA (1997-2000), Timonen, Mauri, RO (1997-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute