Metla

Lahottajasienitutkimukset
(Hanke 3206) Metsäpatologia

Vastuututkija: Katriina Lipponen

Muut tutkijat: Kari Korhonen, Anna-Maija Hallaksela

Kesto: 1997-2001

Avainsanat: juuri- ja tyvilaho, juurikääpä, mesisieni, lahontorjunta

Yhteydet muihin hankkeisiin:

1. Kantokäsittelyn edistäminen juurikäävän tuhojen torjumiseksi (Hanke 7016)
2. Varastolahon esiintyminen ja vaikutukset (Hanke 7002)
3. Varastoinnin vaikutus sellun raaka-aineeseen (Hanke 7018)
4. Lahottajasienten merkitys metsän uudistamisessa (Hanke 3234)
5. Lahoisuuden arviointi AISA-spektrometrimittauksen avulla (Hanke 806402)

Yhteystiedot:

Katriina Lipponen
Metsäntutkimuslaitos
Vantaan tutkimuskeskus
Jokiniemenkuja 1
01301 Vantaa
Puh. (09) 857051, Fax: (09) 85705531
e-mail: katriina.lipponen@metla.fi

[Alkuun][Metla: hankkeiden kotisivuja]
Metla VA - KLip - 23.2.1999
Palaute