Metla Hanke 3206

Lahottajasienitutkimukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: juuri- ja tyvilaho, juurikääpä, lahontorjunta, mesisieni

Tavoitteet

Perustutkimus: lahottajasienten genetiikka, ekologia ja infektiobiologia. - Selvitys lahovikaisuuden kehityksestä peräkkäisissä kuusisukupolvissa sekä puulajin vaihdon vaikutuksesta juurikäävän esiintymiseen kasvupaikalla. - Selvitys metsään jätetyn lahon puun vaikutuksesta juuri-ja tyvilahoa aiheuttavien sienten leviämiseen. - Jatketaan juurikääpä- ja mesienilajiston levinneisyyden ja ekologian selvitystä. Selvitetään juurikääpäryhmien risteytymissuhteita. Kootaan eri tutkimusten yhteydessä kertyneet tulokset juurikääpätyyppien esiintymisestä eri puulajeilla. Soveltavat yhteistutkimukset: lahontorjuntamenetelmien ja lahon puun käyttömahdollisuuksien kehittäminen. - Kantokäsittelyaineiden testaus, biologisen tehon seuranta, käsittelyn taloudellisuuden arviointi eri tilanteissa sekä suositusten antaminen. - Perustutkimuksesta hankitun tiedon soveltaminen lahontorjuntaan metsänhoidollisin keinoin - Selvitys tyvilahon alueellisesta esiintymisestä ja lahovikaisen järeän kuusipuun käyttömahdollisuuksista - Selvitys mahdollisuuksista arvioida metsien lahoisuutta AISA- spektrometrimittauksen avulla

Hankkeen vetäjä: Lipponen, Katriina

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1998-2000), Korhonen, Kari, VA (1997-2001), Paavolainen, Laura (1998), Piri, Tuula, VA (1997), Vainio, Eeva (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute