Metla Hanke 3205

Haapatutkimukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: Haapa, abioottiset tekijät, eläintuhot, hybridihaapa, kasvu- ja tuotos, metsänjalostus, monimuotoisuus, sekametsä, sienitaudit, uudistaminen

Tavoitteet

- kartoitetaan hybridihaavan jalostuksen ja viljelyn geneettinen perusta
- selvitetään haapa- ja hybridijälkeläistöjen tuhonkestävyys, rungon laatu, kasvu ja tuotos
- laaditaan haapajälkeläistöille suuntaa antava paremmuusjärjestys jatkojalostusta ja käytäntöä varten
- selvitetään haavan ja hybridihaavan kasvua ja tuotosta sekä laaditaan niille kasvu- ja tuotosmallit sekä biomassayhtälöt
- laaditaan kasvatusmallit viljelyhaavikoille ja -hybridihaavikoille
- selvitetään VMI aineistoista haavan esiintyminen puhtaina ja sekametsiköinä
- selvitetään haavan luontaista uudistumista ja kehitystä sekametsiköissä ja verrataan muiden puulajien kehitykseen
- laaditaan haavan sekapuuna kasvatettavien metsiköiden uudistamis- ja kasvatusmalleja
- selvitetään haapametsiköiden ja yksittäisten haapojen lahovikaisuutta, sen syntytapaa ja infektiobiologiaa
- selvitetään mustaversotaudin merkitystä haavan ja hybridihaavan kehityksessä ja haapavesakon torjunnassa
- selvitetään haapakloonien kukinta-ajan paleltumisalttiutta ja sen merkitystä
- selvitetään Neofabraea-sienen esiintymistä ja vaurioita hybridihaavikoissa
- selvitetään eläintuhojen vaikutusta erilaisten haapametsiköiden kehitykseen ja kehitetään torjuntamenetelmiä käytännön tarpeisiin
- selvitetään viljelymateriaalin ja luontaisen uudistamisen tuhoriskejä ja torjuntamenetelmiä

Hankkeen vetäjä: Lähde, Erkki

Muut tutkijat: Beuker, Egbert, PU (1999-2001), Eskelinen, Terhi (2001), Hallaksela, Anna-Maija, VA (1997,1999), Heikkilä, Risto, VA (1997-2001), Hynynen, Jari, VA (1997-2001), Kurkela, Timo, VA (1997,1999-2000), Norokorpi, Yrjö (1998-2000), Saksa, Timo, SU (1998), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (1997-2001), Vuorinen, Martti, SU (1997-2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute