Metla Hanke 3203

Boreaalisen metsäekosysteemin toipuminen pitkäaikaisesta raskasmetallilaskeumasta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2000   Asiasanat: ennallistaminen, koivu, maamikrobit, mänty, raskasmetallit, ravinnekierto, sianpuolukka, toipuminen, variksenmarja

Tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena on määrittää boreaalisen metsäekosysteemin toipumista pitkäaikaisesta raskasmetallilaskeumasta lisäämällä orgaanista ainetta ja kasvittamalla saastunut maa-alue kestävillä kasvilajeilla. Tällä tavoin pyritään luomaan paremmat olosuhteet maaperän pieneliöstön hajotustoiminnalle ja toimivan humuskerroksen syntymiselle. Tutkimuksessa seurataan em. käsittelyjen vaikutusta kasvilajien menestymiseen, maaperäeliöstön elpymiseen, puiden ja aluskasvillisuuden sienijuurten elinvoimaisuuteen ja raskasmetallien huuhtoutumiseen maaperästä.

Hankkeen vetäjä: Helmisaari, Heljä-Sisko

Muut tutkijat: Derome, John, RO (1998), Fritze, Hannu, VA (1997-99), Janhunen, Sari (1997), Kiikkilä, Oili, VA (1997-98), Nieminen, Tiina, VA (1997-2000), Perkiömäki, Jonna (1997), Salemaa, Maija, VA (1997-2000), Savonen, Eira-Maija, PA (1997), Uhlig, Christian (1997-98), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (1997-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute